Ako si môžem uplatniť reklamné predmety do firemných nákladov?

Daňová optimalizácia je pre mnohých alchýmia a termíny daňového priznania každoročný strašiak. Túto povinnosť si však musí splniť každý z nás a tak sa snažíme náklady znížiť a optimalizovať čo najviac!

Dôležitým faktorom je fakt, že reklamné predmety môžu byť daňovým výdavkom len vtedy, keď sa jedná o reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden spomínaný predmet. Podľa zákona však takéto predmety nemusíte označovať obchodným menom alebo ochrannou známkou daňovníka.

Čo si môžete predstaviť pod pojmom reklamný predmet?

Podľa zákona o reklame sa reklamou myslí hlavne prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu. Pod reklamným predmetom rozumieme činnosť podnikateľa, jeho tovar, služby, výrobky, logo, obchodné meno, ochrannú známku a ďalšie s cieľom dosiahnutia zabezpečenia alebo udržania príjmov.

Reklamný predmet je napríklad energetický nápoj s vlastnou potlačou, ktorý vaša firma rozdáva na výstave. Takýto nápoj sa považuje za reklamný predmet, ktorý prezentuje vašu spoločnosť, jej obchodné meno a produkty, ktoré ponúkate.

Pre neplatiteľa dane z pridanej hodnoty bude celková suma za reklamu (reklamné predmety, obchodné vzorky alebo reprezentácie) predstavovať nedaňový výdavok. Pre platiteľa dane je to už o niečo komplikovanejšie a nie je vždy možné jasne zadefinovať, či sa bude dodanie určitého tovaru považovať za reklamný predmet, prezentáciu, alebo obchodnú vzorku. Keďže sme hlavne marketéri, v tejto problematike nie sme až tak doma a odporúčame vám rady vášho účtovníka, ktorý určite bude vedieť čo, ako a kde zaúčtovať.

So správnym výberom reklamných predmetov vám však radi pomôžeme a poradíme. Či už ste veľká IT firma, ktorá potrebuje 100 ks USB kľúčov pre vašich VIP zákazníkov alebo malá firma, ktorá práve ide na výstavu a chce rozdávať energetické nápoje s vlastnou potlačou.